Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

specifické podmínky

- kvalifikace
- zkoušky
- praxe
V příloze živnostenského zákona – činnosti které jsou živností

o koncesované

- náročnější na podmínky – mohou se často přezkoumávat (TAXI)
-  koncesní listina
- zahájení činnosti až po získání koncesní listiny
!! I právnická osoba, alespoň jeden ze spoluzakladatelů musí mít živnostenský list nebo koncesi, aby ho zapsali do obchodního rejstříku pokud je to živnost !!

Průkazem o právu vykonávat živnost je živnostenský list nebo koncesní listina. Vydává je živnostenský úřad, ten vede tzv. živnostenský rejstřík, kam zapisuje podnikatele, kteří mají živnost v územním obvodu jeho působnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat