Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VÝKONU

Jedním z předpokladů kvalifikované personální práce je kvalitní systém hodnocení zaměstnanců a jejich výkonů. Tento systém se stává základem pro účelný a efektivní způsob rozmisťování zaměstnanců, tj. přizpůsobování struktury zaměstnanců potřebám pracovních míst, plánování jejich kvalifikačního růstu a rozvoje předpokladů pro zvládnutí náročnějších činností.
Z hlediska dopadu na zaměstnance má největší význam rozhodnutí o převedení na nižší funkci, propuštění z důvodů uvedených v zákoníku práce nebo penzionování zaměstnance. Základem hodnocení je specifikace pracovních úkolů, popř. popis pracovních míst a stanovení metody, která bude použita při hodnocení plnění pracovních úkolů, dále stanovení časového období hodnocení, formulace kritérií hodnocení a jejich odstupňování.

HODNOCENÍ PRÁCE

Smyslem hodnocení práce je zjistit relativní rozdíly mezi pracemi, utřídit je např. podle vzdělání, praktických znalostí a dovedností, odpovědnosti aj. a nakonec je zatřídit do tarifních stupňů.

Žádné komentáře:

Okomentovat