Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Při stanovení výrobní kapacity dílen,...

Při stanovení výrobní kapacity dílen, provozů, závodů a jiných vyšších výrobních celků můžeme vzít v úvahu to, jak jsou dílčí výrobní kapacity organizovány. V zásadě můžeme rozlišit:
- paralelní řazení dílčích výrobních kapacit
- sériové řazení -//-

Využití výrobní kapacity

Výrobní kapacita je stanovena jako maximálně možný objem produkce dosažitelný výrobní jednotkou za určité období, a proto bude skutečně dosažený objem výroby vždy nižší. Poměr mezi skutečným objemem výroby a výrobní kapacitou charakterizuje využití výrobní kapacity. Vyjádříme-li je koeficientem, může se pohybovat od 0 do 1, násoben stem vyjadřuje využití výrobní kapacity v procentech.


B. ZÁSOBOVÁNÍ (NÁKUP)

Základní funkcí útvaru nákupu v podniku je efektivní uspokojování potřeb vyplývajících z plánovaného průběhu základních, pomocných i obslužných výrobních i nevýrobních procesů, a to zajišťováním dodávek surovin, základních i pomocných materiálů, nakupovaných výrobků a součástek, polotovarů, náhradních dílů, nářadí, přípravků, režijních materiálů a pomůcek pro řízení a správu, pro sociální služby a bezpečnost podniku atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat