Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ve výrobkové oblasti se může jednat ...

Ve výrobkové oblasti se může jednat např. o rozhodnutí, jaké nové, popř. inovované výrobky zařadit do výrobního programu, jaké výrobky z výroby vyřadit, na jakou úroveň parametrů výrobků se orientovat, jaké změny uskutečnit např. v balení výrobků, v zajištění servisu…

V oblasti cen se bude jednat o rozhodnutí, jakým způsobem ceny stanovovat, na jakou cenovou úroveň se orientovat, způsobů placení.

Při tvorbě cen svých výrobků se podnik může orientovat na:
- náklady výrobků (podnik vychází buď z vlastních nákladů, k nimž pomocí ziskové přirážky připočte příslušnou část zisku, nebo z kalkulace neúplných nákladů, která mu umožní stanovit nejnižší přístupnou cenu)
- poptávku po výrobcích (podnik vychází z podrobné analýzy trhu a pružně přizpůsobovat výši ceny jeho požadavkůmú)
- ceny konkurence (podnik nevychází ani z nákladů, ani z poptávky, ale cenu stanoví na základě cen konkurentů)

Žádné komentáře:

Okomentovat