Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozhodovací kroky souvisí s podrobnou ...

Rozhodovací kroky souvisí s podrobnou specifikací výrobku. Součástí tohoto rozhodování je i volba druhu materiálu, a to nejen jeho základní kvalitativní podstaty, ale i volba rozměru, provedení atd. Dále připravit důležitý podklad pro vlastní realizaci nákupu – přehlednou, systematicky utříděnou specifikaci potřeb na celý výrobní program. Dále je to predikce budoucích potřeb.

Zdrojem informací

Zdrojem informací, které v nákupním procesu při jeho řízení využíváme, je vedle terénního výzkumu i odborný tisk, studie, výzkumné zprávy, statistické ročenky a jiné statistické soubory.
- evidence výkonů dodavatelů
- aktuální informace našich zaměstnanců z nákupu
- sledování propagačních materiálů ze strany dodavatelů (s nabídkou, z reklam, sdělovacích prostředků)
- účasti na veletrzích, odborných výstavách, firemních prezentacích
- z konkrétních obchodních jednání
- zpracování zpráv ze služebních cest
- publikované v odborném tisku (účast na odborných seminářích)
- zkušenosti jiných odběratelů

Žádné komentáře:

Okomentovat