Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

C. ODBYT (MARKETING)

Jeho realizace vyžaduje, aby jeden subjekt přenechal jinému subjektu za peněžní nebo věcnou protihodnotu své statky.

Barterové operace – kupující v důsledku nedostatku finančních prostředků uhrazuje prodávajícímu hodnotu jeho dodávek v jiných výrobcích, které buď sám vyrábí, nebo jimi dostal „zaplaceno“ od svých odběratelů.

Při prodeji se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k užívání a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Proto se při uskutečňování prodeje realizují takové činnosti, jako je např.:
• tvorba strategie a plánování prodeje
• příjem zakázek a zakázkové řízení
• kontakty se zákazníky
• analýza prodeje
• fyzická distribuce
• řízení zásob hotových výrobků a jejich skladování
• balení a adjustace
• předání příkazu k fakturaci

Žádné komentáře:

Okomentovat