Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 optimální pracovní podmínky

- vybavenost pracovišť
- manager by měl zvažovat velikost kapitálových zdrojů určených na optimální pracovní podmínky neboť od vnitřního klimatu se odvíjí spokojenost a výkonnost zaměstnanců
 provozní zdroje
- tzv.: „obslužné procesy“ – dodávka elektřiny, vody a plynu
- nutné zvažovat dostupnost, spolehlivost, cenu a snažit se o maximální zefektivnění využití zdrojů
 technologické zdroje
- výrobní postupy, normování práce – návaznost kroků v rámci procesu výroby a zodpovědnost jednotlivých míst za výrobu, know how - výrobní postup, ta myšlenka jak o vyrobit ale i jak to prodávat, goodwill – dobré jméno společnosti, metodické postupy
 kapitálové zdroje
- cílem určit optimální výši a strukturu kapitálových zdrojů v peněžní i nepeněžní formě, které budou nezbytné pro zajištění optimální velikosti personálních a materiálně-technických zdrojů
- optimální kapitálová struktura se určuje pomocí bilančních pravidel a finanční páky
- faktoring – odkup pohledávek
- leasing – pronájem –(finanční na konci to je moje, provozní – vracím to)
- forfating – odkup dlouhodobých pohledávek

Žádné komentáře:

Okomentovat