Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

o Rozvoj investice společenská úloha

o Rozvoj investice společenská úloha (jak bude postupovat k okolí) informace kam chce vrcholový management společnost přivést a to nad rámec uvažovaných 5ti let (dlouhodobé cíle)
o Pracovní podmínky, bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, ekologické standarty jakkosti…, jsou povinné za poslední půl rok. Popisuje jak velkými prostředky vytváří odpovídající pracovní podmínky a dodrží veškeré normou stanovené požadavky v těchto oblastech
o Interní dokumenty které se týkají organizace práce, organizační řád, problematika mezd = mzdový předpis (platový řád).
o Společenská smlouva nebo zakladatelská listina nebo nějaký dokument o založení společnosti. Krátký harmonogram prací při zakládání společnosti s vyčíslením nákladů.
 U družstva a a.s. musí být stanovy společnosti, jednací řád valné hromady, seznam majitelů, spolumajitelů a jejich podílů (investoři)
o Prezentační materiály společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat