Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V ČR se za malý podnik považuje ten, ...

V ČR se za malý podnik považuje ten, který má méně než 100 zaměstnanců a jehož roční obrat nepřesahuje 30 mil. Kč, střední podnik má méně než 500 zaměstnanců a obrat menší než 100 mil. Kč, ostatní podniky jsou velké.

1.10 Podniky podle typu výroby

Tento pohled na podniky se týká jen podniků výrobních:
1) výroba hromadná – podnik po dlouhou dobu, často po celé své trvání, vyrábí pouze jeden druh výrobku (např. elektrárny, lihovary, pivovary)
2) výroba vázaná – podnik kromě výrobku vyrábí ještě jeden nebo více výrobků sdružených nebo vedlejších (plynárna kromě plynu vyrábí koks, dehet,benzol)
3) výroba druhová (vyrábí se jeden druh výrobku, ale v různých rozměrech, váze apod. (např. slévárny)
4) výroba sériová – vyrábí se v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem
5) výroba plynulá – spočívá v nepřetržitém sledu časově stejných pracovních úkonů, které postupně mění výchozí surovinu v konečný výrobek
6) výroba kusová – vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku

Žádné komentáře:

Okomentovat