Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.) K.s. (komanditní společnost) – vystupují

• Komplementáři – ručí celým majetkem
• Komanditisté – ručí omezeně do výše vkladu (min. 5 000,- vkladu)
- zakládají společenskou smlouvu
- statutárním orgánem jsou komplementáři a také pro ně platí zákaz konkurence
- společnost zaniká smrtí komplementáře pouze pokud byl jen jeden může se přetransformovat na s.r.o.

4.) S.r.o. (společnost s ručením omezeným)

- min. vklad 200 000,- Kč
- min. vklad každého společníka je 20 000,- Kč
- ke vzniku potřeba minimálně jedna osoba
- statutárním orgánem jsou jednatelé, ručí za závazky do výše jejich vkladu
- valná hromada společníků pořizuje se zápis z jednání
- může dobrovolně vytvořit dozorčí radu jako kontrolní orgán
- povinně vytváří rezervní fond pro použití v případech ztráty, první vklad v roce, kdy spol. vykáže zisk min. 10 % kapitálu

Žádné komentáře:

Okomentovat