Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cizí kapitál bývá obvykle ...

Cizí kapitál bývá obvykle levnější než vlastní, krátkodobý bývá obvykle levnější než dlouhodobý!!!!!

Formy dluhového financování:

• Dlouhodobé financování (průmyslové obligace, opční dlužní úpisy,…)
• Leasing
• Krátkodobé financování
• Inovované půjčky

Zdrojem financování jsou i rezervy. Jsou určeny k financování nepředvídaných výdajů v budoucnosti (např. kurzových ztrát, oprav budov a zařízení, nedobytných pohledávek) a kryje se jimi riziko podnikání.

Optimalizace struktury kapitálu

- vztah mezi strukturou kapitálu a majetku (majetek – druhy Aktiva, Pasiva)
o majetek se rovná zdrojům(kapitálu) = kapitálový stav
o více kapitálu, než majetku = překapitalizovaný stav
o méně kapitálu, než majetku = podkapitalizovaný stav

Žádné komentáře:

Okomentovat