Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Moderní přístupy k řízení zásob

- metoda FIFO
o což znamená první do skladu, první ze skladu. Vydaný materiál ze skladu se oceňuje postupně od ocenění nejstarší zásoby k zásobě novější tak, jak se materiál ze skladu postupně vydává.

- Metoda LIFO
o Last in first out – poslední ze skladu první do skladu

- Metoda just-in-time
o Dokonalá spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem
o Funguje na principu, že podnik nemá skoro žádné zásoby a dodavatel mu je dodává stále aby mohl podnik uspokojovat své zákazníky ale aby nemusel mít zboží ve skladu

- Metoda ABC
o Rozdělení zásob podniku do 3 kategorií

Žádné komentáře:

Okomentovat