Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Strategické řízení

Vrcholový management je nositelem specifické složky řízení podniku, řešící základní problémy jeho fungování – strategické řízení. Jeho prostřednictvím vrcholový management integruje podnik v jeden celek, soustřeďuje jeho síly, vytváří, upevňuje a zjišťuje systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi a útvary za účelem dosažení strategických cílů.
Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů. Na strategické řízení navazuje řízení taktické a operativní, jejichž úkolem je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku.

Porter klade hlavní důraz na konkurenční výhodu, strategii podává jako vrcholový výkon vedení, kterou doprovází celá řada doporučených postupů, jež by měly vytvořit konkurenční výhodu.

Strategie formuluje cíle podniku a kroky k jejich dosažení, je výsledkem strategického řízení. Definování poslání, cílů a strategie vyžaduje analyzovat a vyhodnotit velké množství informací charakterizujících nejen podnik a jeho jednotlivé stránky, ale i jeho okolí.

Žádné komentáře:

Okomentovat