Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Marketingová strategie je obvykle ...

Marketingová strategie je obvykle zpracovávána pro jednotlivé cílové segmenty trhu v následujícím členění:

- marketingové cíle
- strategie získávání jména a prosazování
- strategie výrobková
- strategie cenová
- strategie distribuční
- strategie komunikační

Plánování marketingu pak obvykle probíhá pro každou výrobkovou skupinu a zahrnuje:

- vymezení cílových trhů, segmentů trhu, zákazníků, jednotlivých teritorií
- plán prodeje v naturálních jednotkách
- plán prodeje v peněžních jednotkách
- plánovaný tržní podíl
- plán marketingového mixu pro jednotlivé cílové trhu
- plánovaný sortiment, provedení a modifikace výrobků a služeb
- plánovanou cenu, způsoby modifikace ceny a platební podmínky
- plánované typy a články distribučních cest, dodací podmínky a pravidla prodeje
- plánované akce marketingové komunikace, jejich koncepce, organizační, technické a personální zajištění a rozpočet nákladů na ně
- plán akcí marketingového výzkumu a zdokonalování marketingového informačního systému

Žádné komentáře:

Okomentovat