Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikatelský plán

Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává představy podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích, je podnikatelský plán. Podnikatelský plán je výrazem podnikatelské strategické volby. Definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a prostředky k jejich dosažení, představuje implementaci strategie.

2 úlohy:

1) úloha externí – podnikatelský plán vystupuje jako nástroj komunikace s vnějším prostředím, především potencionálními investory či věřiteli

2) úloha interní – kdy plní úlohu nástroje plánování, resp. řízení podniku

Obsah podnikatelského plánu:

A. Shrnutí a základní východiska
- název podniku, jeho historie, závažné informace o činnosti od jeho založení
- poslání podniku a základní cíle, kterých má být s ohledem na poslání dosaženo
- základní charakteristika výrobků, které jsou předmětem výrobního programu
- stručná charakteristika finanční situace podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat