Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 ve třetí fázi výběr řadových zaměstnanců

- nakonec kalkulace mzdových nákladů, hrubé mzdy, odvod na sociální a zdravotní náklady na školení a vzdělávání atd..
- personální zdroje:
• vnitřní – výhodnější jsou pracovní síly z firmy jsou i lacinější
• vnější - z personálních agentur…

Pracovně právní vztahy v souladu se zákoníkem práce

Dohody konané mimo pracovní poměr

- dohoda o provedení práce
o dohoda ústně, písemně
o maximálně do 100hodin / rok u 1 zaměstnavatele
o je-li písemná: konkrétní rozsah práce, činnost, místo výkonu, období za které jsem práci vykonávala, sazba za 1 hodinu
o nehradí se sociální zabezpečení a zdravotní (sociální 8%já, 26%zaměstnavatel, zdravotní 4,5% já 9% zaměstnavatel)
o hodí se na sezónní práce
o platí se daň srážkově

Žádné komentáře:

Okomentovat