Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

U propagace je zapotřebí rozhodnout, ...

U propagace je zapotřebí rozhodnout, jaký bude u jednotlivých výrobků kladen důraz na reklamu, na různé formy podpory prodeje, na osobní prodej a na public relations.

Propagace by měla přinést potencionálnímu kupujícímu tyto informace:
- fakt, že výrobek existuje
- kde lze výrobek získat
- k čemu výrobek slouží
- jaká je cena výrobku
- jak o výrobek pečovat
- jak výrobek používat
- jaká je pravděpodobná doba jeho životnosti

V oblasti distribuce se jedná o rozhodnutí, jakými způsoby výrobky prodávat:

- přímý prodej uživateli
- prodej přes velkoobchod, který dodává maloobchodníkům nebo jiným výrobcům
- prodej přes prodejce, kteří prodávají konečným uživatelů, nebo výrobcům

Žádné komentáře:

Okomentovat