Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• zdroje

o rezervní fond (zákonný z čistého zisku u a.s. a s.r.o., družstva)
o spoluvytváření fondů z čistých zisků
o sanační fond
o rozvojový fond
o krizový fond
o cizí kapitál (jen když je firma ještě solventní)
o prodej stálých aktiv (fixních) s cílem finanční injekce oblastí, které jsou předmětem řešení krize
o úspory (propouštění, materiál,..)
o marketingové aktivity (nehmotné)
o aktivity v oblasti „public relations“
o využití pozitivních referencí zákazníků, účast na veletrzích, výstavách
o hledání strategického partnera
• finanční stránka sanace by neměla přesáhnout 50% celkové hodnoty majetku společnosti
• nikdy by náklady na sanaci neměly přesáhnout 80% fixních aktiv

Žádné komentáře:

Okomentovat