Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Překapitalizace – ...

Překapitalizace – má více kapitálu než je jeho hospodárné využití
Podkapitalizace – má méně kapitálu než je jeho hospodárné vyuzití = nemáme prostředky, abychom mohli vyrábět či poskytovat služby = pak nastane moment platební neschopnosti.

1)Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady. Vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek:
• základní kapitál
• kapitálové fondy
• fondy ze zisku
• nerozdělený výsledek hospodaření minulých let
• výsledek hospodaření běžného účetního období

- základní kapitál – peněžitý či nepeněžitý vklad
- kapitálové fondy – emisní ážio – kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální

Žádné komentáře:

Okomentovat