Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9) Časování sloves v přítomném čase

wohnen:
slovesný kmen je wohn- ich wohne wir wohnen
du wohnst ihr wohnt
er/sie/es wohnt sie wohnen
Sie wohnen

končí-li kmen na -t, -d, vkládá se pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě č. j. a ve 2. osobě č. mn. mezi kmen a koncovku hláska -e-
arbeiten:
slovesný kmen je arbeit- ich arbeite wir arbeiten
du arbeitest ihr arbeitet
er/sie/es arbeitet sie arbeiten
Sie arbeiten
pokud kmen slovesa končí na sykavku, připojujeme ve 2. osobě č. j. pouze -t
heiβen:
slovesný kmen je heiβ- ich heiβe wir heiβen
du heiβt ihr heiβt
er/sie/es heiβtq sie heiβen
Sie heiβen

1 komentář: