Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

28) Členy

Člen určitý – der, die, das, die – dáváme, mluvíme-li o osobě nebo věci již známé nebo blíže určené: Der Vater ist zu Hause.

Člen neurčitý - ein, eine, ein – dáváme, mluvíme-li o osobě nebo věci dosud neznámé nebo neurčité: Das ist ein Tisch. Ein Vater hatte drei Schwestern.

Bez členu:
- podst. jm látková: Ich esse Brot und Fleisch.
- po názvech měr a vah: Ein Kilo Zucker.
- po neurčitých číslovkách: Wenig Wasser, ein bisschen Mehl.
- v mn. č. tam, kde byl v jed. č. člen neurčitý
- abstrakta v obecných významech: Ein Künster muss Fleiss und Begabung haben.
- oslovení: Vater!, Herr Lehrer.
- za podst. jm. ve 2. pád: des Vater Garten.
- v titulech, názvech, nadpisech: Ausgang, Deutsche Sprachlehre.
- v urč. slovních obratech: Berg und Tal, Himmel und Erde.
- v přísudku u podst. jm, označujících zaměstnání, povolání, funkcí atd.: Er ist Lehrer.

Žádné komentáře:

Okomentovat