Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Stupňování přídavných jmen

1. stupeň - billig warm interessant
2. stupeň - billiger wäremer interessanter
3. stupeň - r/e/s billigste r/e/s wärmste r/e/s interessanteste

komfortabel - komfortabler - r/e/s komfortabelste
sauer - saurer - r/e/s sauerste
trocken - trockener - r/e/s trockenste
teuer - teurer - r/e/s teuerste

příklady nepravidelného stupňování přídavných jmen:
dobrý - gut lepší - besser nejlepší - r/e/s beste
blížký - nah bližší - näher nejbližší - r/e/s nächste
vysoký - hoch vyšší - höher nejvyšší - r/e/s höchste

srovnávání:
1. stupeň - Péťa ist genauso klug wie Jiřík.
2. stupeň - Péťa ist klüger als Jiřík.
3. stupeň - Péťa ist der klügste. X Petr ist am klügsten von allen.

u mnoha jednoslabičných přídavných jmen dochází ve 2. a 3. stupni k přehlasování kmenové samohlásky - např. alt-älter-der älteste, warm-wärmer, der wärmste
ve 3. stupni můžeme přidat příponu -est, pokud by se slovo nedalo vyslovit

Žádné komentáře:

Okomentovat