Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10) Slovesa způsobová a sloveso wissen

dürfen - smět (darf)
können - moci, umět (kann)
mögen - mít rád (mag)
müssen - muset (muss)
sollen - mít povinnost (soll)
wollen - chtít (will)
wissen - vědět (weiβ)

1. a 3. osoba č. j. jsou stejné - nemají koncovku
1. a 3. osoba č. mn. jsou také stejné

dürfen:
1. ich darf
2. du darfst
3. er darf
1. wir důrfen
2. ihr dürft
3. sie dürfen

Žádné komentáře:

Okomentovat