Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12) Podmiňovací způsob

- spojky: -LI, JESTLIŽE-LI, BUDE-LI

= použití spojky WENN + přítomný čas, vedlejší pořádek slov.

Bude-li pršet, vezmu si deštník. Bude-li svítit slunce, pojedu na kole.
Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm. Wenn es Sonne scheinet, fahre ich mit dem Fahrrad.

Jestliže nepřijdeš, půjdu do kina s Václavem.
Wenn du nicht kommst, gehe ich ins Kino mit Václav.

Nebudeš-li hodný, nepůjdeš do kina.
Wenn du nicht gut bist, gehest du nicht ins Kino.

Bude-li hezké počasí, půjdeme na výlet.
Wenn es schönes Wetter ist, machen wir einen Ausflug.

BESCHREIBUNG MIT „WÜRDE“ – OPISNÁ FORMA WÜRDE

- spojky: KDYBY, BYCH

= použití spojky WENN (FALLS) + WÜRDE + infinitiv

WÜRDE + infinitiv sloves: pravidelných (slabých) → opis s würde
nepravidelných (silných) → opis s würde
smíšených → opis s würde
pomocných (haben, sein, werden) → konjuktiv préterita
způsobových (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wissen, wollen) → konjuktiv préterita

haben ich, er HÄTTE (měl bych – podmiňovací způsob)
du HÄTTE
wir, sie HÄTTEN
ihr HÄTTET

sein ich, er WÄRE (byl bych – podmiňovací způsob)
du WÄREST
wir, sie WÄREN
ihr WÄRET

werden ich, er WÜRDE (byl bych – opisná forma)
(stát se) du WÜRDEST
wir, sie WÜRDEN
ihr WÜRDET

dürfen ich, er DÜRFTE (já bych směl)

können ich, er KÖNNTE (já bych uměl, já bych mohl)

mögen ich, er MÖCHTE (já bych chtěl – mít rád)

müssen ich, er MÜSSTE (já bych musel)

sollen ich, er SOLLTE (já bych musel – mít povinnost)

wissen ich, er WÜSSTE (já bych věděl)

wollen ich, er WOLLTE (já bych chtěl)

My bychom přišli. Ono by pršelo.
Wir würden kommen. Es würde regnen.

Koupil bys to? (otázka)
Würdest du es kaufen.

Kdyby pršelo, vzala bych si deštník.
Wenn es regnen, würde ich einen Regenschirm nehmen.

Kdybych měl čas, přišel bych.
Wenn ich Zeit hätte, würde ich kommen.

Kdybych se musel učit, nepřišel bych.
Wenn ich lernen müsste, würde ich nicht kommen.

Kdybychom směli kouřit, koupili bychom si cigarety.
Wenn wir rauchen dürften, würden wir die Zigaretten kaufen.

Žádné komentáře:

Okomentovat