Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19) Rozkazovací způsob

rozkazovací způsob se v němčině tvoří od slovesného kmene
existují 4 rozkazy - pro du, wir, ihr a Sie

2. osoba č. j. může tvořit rozkazovací způsob připojením koncového -e ke kmeni
(such -Suche!), častější je však tvar bez koncovky (Such!)
e se používá při obtížné výslovnosti - např. Arbeite! Rede! Atme! Entschuldige!

2. osoba č. mn. - tento tvar je shodný s tvarem téže osoby v přítomném čase oznamovacího způsobu, tvoří se připojením koncovky -(e)t ke slovesnému kmeni (such - Sucht!)

1. osobu a 3. osobu mn. č. tvoříme připojením koncoky -en ke slovesnému kmeni (such - Suchen wir! Suchen Sie!), nesmíme zapomenout přidat osobní zájmeno wir a Sie

rozkazovací způsob 2. osoby č. j. tvoří slovesa se změnou a-ä, au-äu
→ fahren - du fährst - Fahr(e)!
Fahren wir!
Fahre! Fahrt!
Fahren Sie!

u sloves se změnou e-i, e-ie zůstává změna na kmeni zachována
→ lesen - du liest - Lies!
Lesen wir!
Lies! Lest!
Lesen Sie!

sein:
Seien wir!
Sei! Seid!

Žádné komentáře:

Okomentovat