Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20) Souvětí souřadné

- spojuje jen věty hlavní.

Souřadicí spojky neovlivňují slovosled věty = Přímý Pořádek Slov

UND - a
ABER - ale
ODER - nebo
SONDERN - ale, nýbrž
DENN - neboť
Vynechání podmětu - lze po spojkách UND, ODER, SONDERN podmět vynechat, má-li věta stejný podmět a ve druhé větě přímý pořádek slov → Meine Mutti sitzt im Sessel und strickt einen Pullover.
U spojek ABER a DENN se nesmí vynechat podmět.

Čárka před spojkou – v případě vynechání podmětu se před spojkou čárka nepíše (UND, ODER), u SONDERN ale ano

Kladná a záporná věta (100 %) – v kladných větách je spojka ABER a v záporných SONDERN s čárkou

Souřadicí spojky ovlivňují slovosled věty = Nepřímý Pořádek Slov

DARUM – DESHALB – DAHER - proto
SONST - jinak
TROTZDEM - přesto
AUβERDEM - kromě toho

- po spojce následuje sloveso (přísudek) a za ním podmět bin, habe ich

Ich bin sehr müde, trotzdem kann ich nicht einschlafen. Jsem velmi unavený, přesto nemohu usnout.
Karla ist faul, auβerdem ist sie noch häβlich. Karla je líná, kromě toho je ještě ošklivá.
Barbara liest gerne, darum kaufe ich ihr ein Buch. Barbara ráda čte, proto jí koupím knihu.

Žádné komentáře:

Okomentovat