Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16) Perfektum

složeny minulý čas, pro běžnou komunikaci
nepoužívá se u pomocných a způsobových sloves
pomocné sloveso haben, sein
ich habe/bin ge......t/en
- en se přidává u nepravidelných sloves
- t se přidává u pravidelných sloves

a) perfektum pravidelných sloves
slovesa, která mají v kmeni -t, -d, nebo -m, -n mají na konci -et
př. warten, baden, rechnen, atmen

slovesa končící na -ieren a slovesa s neodlučitelnými předponami nemají ge na začátku
př. Ich habe mich ausgeruht

b) perfektum pomocných sloves
werden:
ich bin geworden wir sind geworden
du bist geworden ihr seid geworden
er/sie/es ist geworden sie sind geworden

sein:
ich bin gewesen wir sind gewesen
du bist gewesen ihr seid gewesen
er/sie/es ist gewesen sie sind gewesen

haben:
ich habe gehabt wir haben gehabt
du hast gehabt ihr habt gehabt
er/sie/es hat gehabt sie haben gehabt

c) perfektum nepravidelných sloves
ich habe/bin ge...en
změna kmenové samohlásky - př. Ich bin geblieben.
změna celého kmenu - př. Ich bin gegangen.

d) perfektum smíšených sloves
e → a (jako u préterita)
př. Ich habe gedacht. Ich habe gerannt

použití haben/sein
- haben - pokud se nejedná o pohyb, Ich habe mich gefreut.
- sein - pokud se jedná o pohyb, také u změny stavu, Ich bin gekommen.

vyjímky:
Ich habe getanzt. Ich bin gestorben

Žádné komentáře:

Okomentovat