Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

29) Podmět man a es

MAN
- užívá se v činných větách pro vyjádření tzv. všeobecného podmětu, který nebývá v češtině zpravidla slovně vyjádřen. Překládají se různě, např. pomocí zvratné konstrukce (Hier kocht man gut. – Tady se vaří dobře.), slovesné vazby v množném čísle (my, oni), nebo větou s všeobecným podmětem (člověk, lidé, všichni). Po podmětu man vždy následuje sloveso ve 3. os. č. j.
Př. Man kocht dort auch angeln. – Člověk tam může také rybařit.
Man muss arbeiten. – Pracovat se nemusí. / Všichni musí pracovat.
ES
- ve větách, kde nestojí na místě podmětu podstatné jméno nebo zájmeno, které ho zastupuje (např. věty se slovesy ozn. přírodní děje, věty se slovesem sein a přídavným jménem a některé ustálené vazby), je v nj vyjádřen neurčitým zájmenem es. Podmět es nelze v těchto větách vypustit. Nestojí-li před slovesem, musí stát za ním: Wie spät ist es? Heute is es kalt.
Př. Es geht mir gut. – Daří se mi dobře.
Es ist zehn Uhr. – Je deset hodin.
Es schneit. – Sněží.

Žádné komentáře:

Okomentovat