Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21) Souvětí podřadné

- spojují dvě věty, z nichž jedna je hlavní a druhá vedlejší(v ní sloveso na konci).
ALS - když
DASS - že, aby
OBWOHL - ačkoliv, přestože
WEIL - protože
WENN - když

- určité sloveso stojí na posledním místě
- podmět stojí obvykle za spojkou
- infinitiv či příčestí minulé stojí na předposledním místě (před určitým slovesem)

Er kommt nicht, weil er im Bett liegen muss. - infinitiv
Ich dachte, dass ich einfach zu wenig geschlafen habe. - příčestí minulé

Rozdíly = aby DAMIT - na větu se ptáme Proč ?
DASS - na větu se ptáme Co ?, O co ?
když ALS - označování děje, který se odehrál jednou v minulosti
WENN - děj přítomný, budoucí a opakovaný minulý

Žádné komentáře:

Okomentovat