Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Skloňování podstatných jmen

Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jed. čísle
určitý člen:
1. p. der Bruder die Schwester das Mädchen
2. p. des Bruders der Schwester des Mädchens
3. p. dem Bruder der Schwester dem Mädchen
4. p. den Bruder die Schwester das Mädchen

neurčitý člen:
1. p. ein Bruder eine Schwester ein Mädchen
2. p. eines Bruders einer Schwester eines Mädchens
3. p. einem Bruder einer Schwester einem Mädchen
4. p. einen Bruder eine Schwester ein Mädchen

5. p. - oslovení → v NJ 1. p.
6. a 7. p. → v NJ přeložky se 3. a 4. p.

Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle
slabě se skloňují některá podstatná jména rodu mužského označující většinou živé bytosti
přidáváme koncovku -e (končí-li na -e - der Junge - des Jungen)
-en (končí-li na souhlásku - der Student - des Studenten)

1. p. der Student / Junge ein Student / Junge
2. p. des Studenten / Jungen eines Studenten / Jungen
3. p. dem Studenten / Jungen einem Studenten / Jungen
4. p. den Studenten / Jungen einen Studenten / Jungen

der Junge → die Jungen
der Herr → die Herren
der Nachbar → die Nachbaren
der Student → die Studenten
der Name → die Namen
der Kollege → die Kollegen
der Präsident → die Präsidenten
der Komponist → die Komponisten
das Herz → die Herzen

výjimku tvoří slova: der Herr a der Nachbar

- všechna označení příslušníku národností zakončená na -e
der Chinese, der Däne
- podstatná jména rodu mužského zakončená na -e
der Affe, der Kollege, der Löwe
- některá podstatná jména zakončená na souhlásku označující živé bytosti
der Bär, der Held, der Herr, der Mensch, der Prinz
- podstatná jména cizího původu zakončená na -ant, -at, -ent, -et, -ist
der Elefant, der Passant, der Automat, der Korrespondent, der Präsident, der Student, der
Planet, der Komponist, der Optimist, der Tourist

Žádné komentáře:

Okomentovat