Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zásady PR (charakteristika)

1) PR jsou funkcí managementu, pracovník (skupina) provádějící PR je přímo podřízena vedení firmy
2) Vychází z důvěry a vytváří důvěru
3) Musí být skutečnosti představovány v nezkreslené podobě
4) Vědomě se nesmí zamlčovat informace (části informací)
5) Je průběžnou činností (výsledky – ve větších čas. Intervalech)
6) Tvůrčí práce – zahrnuje intuici
7) Týmová práce (vychází z poznatků z různých oborů, ze sociologie a psychologie)
8) Musí respektovat zájmy organizace, ale i zájmy veřejnosti (nutná zpětná vazba)
HLAVNÍ ÚKOLY PR:
a) Informování veřejnosti (např. o novém výrobku, sponzorství,…)
b) Rady veřejnosti (např. jak výrobek užívat, reklamy = rady,…)
c) Vyjednávaní s veřejností – (v případě, že je veřejnost nespokojena)

Významnost PR:
1) v tržním mechanismu vznikají různé konfliktní situace, na které veřejnost reaguje v podobě demonstrací, stávek, … PR má snahu o minimalizaci těchto konfliktů.
2) v tržním hospodářství často dochází k „přetahování“ kvalitních odborníků z jejich dosavadních firem. Cílem PR je s nimi komunikovat a vytvářet jim takové podmínky, aby neodcházeli. V tržním hospod. existuje řada konkurentů, tzn. větší šanci na přežití budou mít výrobky a služby právě těch firem, které dovedou nejlépe komunikovat s veřejností.
NÁSTROJE, KTERÝMI SE PR REALIZUJE:
 Akce – výstavy, veletrhy, soutěže, semináře, konference, předváděčky, sponzorování,…
 Sdělovací prostředky – články v tisku, propagační materiály – reklama, rozhlas, televize, …
 Osobní komunikace – osobní kontakt s konkrétní veřejností.

Žádné komentáře:

Okomentovat