Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. hierarchická úroveň – potřeby

2. hierarchická úroveň – potřeby existenční jistoty a bezpečnosti
potřeby nižší úrovně 1. hierarchická úroveň – základní fyziologické potřeby (jíst, spát)

- základ této teorie spočívá v konstatování, že při přechodu z jedné motivační úrovně na úroveň vyšší je nezbytné dostatečně uspokojit potřeby nižší úrovně, jinak se ztrácí motivační efekt

základní zásady motivace:
1) vyhýbat se rovnostářskému odměňování, vázat odměnu na konkrétní výsledek
2) neopomíjet hmotné i morální odměňování a nacházet mezi nimi správný poměr pro každého individuálního pracovníka
3) včas seznámit zaměstnance s cíli motivace
4) předcházet chybám upozorněními, vyhýbat se ostrým kritikám „z čistého nebe“
5) chválit před kolektivem, kritiku a tresty vyřizovat „mezi čtyřmi očima“
6) spravedlivost, nestrannost, přiměřenost

Žádné komentáře:

Okomentovat