Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

nejnižší management

- kontroluje přímo jak jednotlivce, tak celý kolektiv, jak plní zadané úkoly. Tzn. )vyrobeno toklik výrobků, pravidla bezpečnosti)

PUBLIC RELATIONS
- je několik různých definic
- účinná nepřímá komunikace směřující k podpoře výroby výrobků
- jsou veřejné vztahy s veřejností
- náplní je zprostředkovat nereklamní marketingové informace mezi podnikem a okolím
Zásady:
1. je třeba si uvědomit ke komu se budeme obracet (skupiny lidí)
a) vnější cílové skupiny – spojené s podnikem přímo (stálí, bývalí zákazníci, stávající dodavatelé, dealeři)
b) vnější cílové skupiny spojené s podnikem nepřímo (novináři, konkurenti, rodinní příslušníci našich zaměstnanců)
c) vnitřní cílové skupiny (vlastní zaměstnanci, odbory, akcionáři, účetní, mistři)
2. jaký má být obsah sdělení, a to proto že PR provádí výběr ne úpravu faktů, informací a ty sděluje dál
3. nástroje tiskové konkurence, setkání s tiskem, odborné články, vystoupení v televizi, rozhlase, výroční správa, podnikové a odborné časopisy, běžný tisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat