Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průběh použití dokumentárního inkasa probíhá ve dvou etapách:

A) Zaslání dokladů
B) Provedení platby(nebo jiného splnění inkasních podmínek)
Pro vývozce znamená dok. inkaso jistotu, že dovozce zboží dostane až zaplatí. Nezbavuje ho však rizika, že dovozce zboží nepřevezme. Vývozci tak mohou vzniknout náklady spojené se skladováním zboží v zahraničí, s hledáním jiného kupujícího či dopravou zboží zpět.
Pro dovozce je dok. inkaso výhodné v tom, že platí až po zkontrolování dokladů a zboží. Pokud není vše v souladu s ujednáním v kupní smlouvě, může od obchodu ustoupit.

B. Dokumentární akreditiv
- vzniká na základě smlouvy o otevření dok. akreditivu.Jde o smlouvu s bankou na žádost kupujícího, v níž banka se zavazuje, že vývozci (prodávajícímu) zaplatí, jestliže splní sjednané podmínky (zpravidla předloží-li dohodnuté doklady)

POSTUP:
a) Sjednání podmínek akreditivu:
 po předběžném sjednání s bankou dohodne prodávající s kupujícím podmínky v kupní smlouvě.
 jde o lhůty (platnost akreditivu, předložení dokladů) a o požadované doklady

Žádné komentáře:

Okomentovat