Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Forfaiter proplácí prodávajícímu ...

4) Forfaiter proplácí prodávajícímu pouze větší část pohledávky podobně jako u factoringu
5) Kupující uhradí svou pohledávku forfaiterovi v termínu splatnosti, případně ji musí forfaiter vymáhat.

V případě, že vymáhání pohledávky není úspěšné, použije forfaiter směnku.

 Využití factoringu a forfaitingu v ČR je zatím malé, protože není dobrá platební morálka u našich firem. Factoring a forfaiting se ale více využívá při dodávkách do zahraničí.

FINANČNÍ LEASING:

LEASING = Pronájem leasingových předmětů (nejčastěji se jedná o auta, počítače, stavební mechanismy, budovy,…) a to na dobu určitou nebo neurčitou.
Pronajímatel
- Výrobce, obchodník, leasingová společnost. Pronajatý předmět zůstává ve vlastnictví pronajímatele, který ho vede v evidencí, odepisuje ho, provádí údržbu.

Žádné komentáře:

Okomentovat