Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Správní řízení –

3. Správní řízení – hlavním teoretikem byl Henry Fayol. Má snahu o ucelený pohled na řízení firmy s důrazem na úlohu vedoucích pracovníků – manažerů. Definoval manažerské funkce takto: plánování, organizování, přikazování, koordinace, kontrola. Popsal: 14 principu např. dělba práce, pravomoc, dodržování disciplíny, princip jednoho vedoucího.
4. Byrokratické řízení – tato škola chápe organizaci jako systém fungující na základě pevných norem, pravidel a povinnosti. Škodlivá je až přemíra byrokracie. Zakladatelem této školy řízení byl Max Weber německý sociolog. Nesmí uplatňovat subjektivní názor neosobní ale pravdivý.
Hledisko obsahové
Moderní návaznost (po II. Sv. válce)
Mac Gredor - teorie odměn a trestů, cukr a bič, XY spojení X-tvrdá, kombinace by měla fungovat, práce rozvíjí člověka
III. etapa kolem r. 70
V Americe hodně rozvinutá
Empirické přístupy jsou založeny na analýze, zhodnocení a zevšeobecnění poznatků manažerské práce. Řízení je umění. Dávají konkrétní doporučení pro manažerské jednání.

Žádné komentáře:

Okomentovat