Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

odměňování vrcholových řídících pracovníků

- platy a odměny se většinou záměrně utajují a jsou věcí jednání pouze nadřízeného a podřízeného
- jejich platy bývají smluvní a nemalou položku tvoří podíly na zisku, které mají vedoucího zainteresovat na hospodářských výsledcích firmy
- vrcholoví manažeři mají s firmou uzavřenou smlouvu, kdy firma jim vyplácí vysoké odstupné v případě, že s nimi rozváže pracovní smlouvu

potrestání, negativní ohodnocení za nekvalitní či neprovedenou práci:
 ústní napomenutí
 písemné napomenutí
 finanční postih (odebrání prémií, osobního ohodnocení)
 výpověď (nebo okamžité zrušení pracovního poměru)

- systém odměňování i trestů by měl být předem sdělen pracovníkům, měl by být jednoduchý a srozumitelný a měl by minimalizovat vnášení osobních sympatií či antipatií vedoucího pracovníka k podřízeným
- tyto požadavky jsou dobře splněny ve formě uzavíraných kolektivních smluv mezi odborovou organizací a vedením firmy (u velkých firem)

Žádné komentáře:

Okomentovat