Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fáze rozhodovacího procesu

1. objevení a formulování problému
podle zjištěného stavu, vystane problém (chybí mat. na skladě)
a) včasné
b) pozdní – první krok bude nebo nebude se tímto problémem zabývat. Pokud ano následuje rozbor a analýza.
2. rozbor a analýza
- musíme znát cíl, proč rozbor děláme
- definujeme obsah problému
- definujeme čas řešení tohoto problému
- stanovíme se metodu řešení
3. návrh řešení
- volíme alternativu (odvozena z určitého řešení)
- volba z variant (výběr z několika alternativ)
4. zhodnocení a výběr optimálního řešení

- Typy rozhodování – jsou závislé na množství a kvalitě informací.
a) Rozhodování za podmínek jistoty (100 % jistota zprávného výsledku)
b) Rozhodování za podmínek nejistoty (riziko má větší pravděpodobnost, známe možnosti řešení, ale nevíme jaké stavy nastanou, nedostatek a méněkvalitní informace, lze riziko snižit.
c) Empiricko-intuitivní rozhodování, je založeno na zkušenostech získané experimentováním, opakováním. Intuice – je schopnost předvídat bez informací.

3 druhy rizik:
1. Nulové – podstupujeme riziko, musíme počítat s růstem cen
2. Únosné – můžeme si ho ještě dovolit. Zisk je nízký, ale dosálhi jsme ho. Představa možného obratu.
3. Neúnosné – nemůžeme si dovolit rizkovat (stroj = výrobky nejdou na odbyt

Žádné komentáře:

Okomentovat