Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Na základě seskupování činností ...

Na základě seskupování činností vznikne tzv. organizační struktura. – Jedná se o relativně trvalé uspořádání. To je výhoda a obrovská úspora času, neboť manager nemusí pokaždé říkat ten udělá to a ten to, a jednou organizačně zatříděná činnost může být ve stejné podobě a stejným útvarem vykonávána třeba deset let bez nutnosti dalších zásahů managera (ten už jen řeší personální stránku zajištění a kontroluje výsledky)
Třídění organizačních struktur
1) Hledisko formálnosti
formální struktura
Organizační struktura je oficiálně deklarována (např. v organizačním řádu firmy) a je tedy jednoznačná nadřízenost a podřízenost, činnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích a celých útvarů.
neformální struktura
Neformální struktury vznikají ve firmách spontánně a jsou tvořeny skupinkami lidí společných zájmů. v neformálních strukturách bývají také vedoucí osobnosti, ostatními uznávané autority, ovšem tito vedoucí nejsou nikdy jmenováni. Ideálním případem je, pokud vedoucí formální struktury má i neformální autoritu.

Žádné komentáře:

Okomentovat