Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Diskont

- Úrok, který si sráží forfaiter z výšky pohledávky, protože prodávajícímu poskytuje finanční prostředky ve smyslu poskytnutí dlouhodobého úvěru.

Prodávající
1b 4 3 2

Fofaiter = banka

1a
Kupující


1a) Kupující při projednávání podmínek dodávky žádá o delší lhůtu na úhradu této dodávky,tzn.Žádá o poskytnutí dodavatelského obchodního úvěru.
1b) Prodávající projednává možnost odkoupení dlouhodobé pohledávky s forfaiterem se kterým, případě jeho souhlasu uzavírá forfaitingovou smlouvu.
2) Dodání zboží.
3) Prodávající předává veškeré dokumenty o dodávce, včetně nejčastěji směnky, kterou vystavil kupující a která by měla být navíc zajištěna u jiné banky, než je banka v roli forfaitera. (Způsoby zajištění směnky: Doložka „Per Aval“ – Ručitelský úvěr – banka se stane vedlejším dlužníkem; Akceptací směnky – banka se stane hlavním dlužníkem)

Žádné komentáře:

Okomentovat