Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) ÚSPORNÉ VKLADY

Klient takto dlouhodobě spoří. Banky vedou Vkladní knížky (zde se zapisují částky, které se vkládají, či vybírají).
 VKLADNÍ KNÍŽKA – klient ji obdrží při prvním vložení peněž, dále se do ní zaznamenávají všechny vklady, výběry, zůstatek vkladu a připsaný úrok.
 Obdobou vkladních knížek jsou OSOBNÍ KONTA, kde dokladem o vlastnictví tohoto konta je pro klienta karta.

Vklady rozlišujeme z několika hledisek:
1. hledisko termínové
 netermínované vklady (vklady na viděnou) klient může kdykoliv svůj vklad vybrat, tento vklad je úročen velmi nízkým procentem. Příkladem jsou běžné účty podnikatelů, vkladní knížky a sporožira občanů apod.
 termínované vklady – na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou. Úročen vyšším procentem
2. hledisko měny
 korunové (v Kč)
 devizové ( v cizí měně)

Žádné komentáře:

Okomentovat