Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

 řada firem se v první ...

 řada firem se v první řadě snaží uspokojovat personální potřeby z řad vlastních zaměstnanců (firma zaměstnance již zná, ví,co od nich může očekávat nebo v čem se musí pracovník rekvalifikovat)
 neexistují zde obecně platné způsoby výběru vhodných zaměstnanců
 zcela specifickou skupinou zaměstnanců jsou samotní manažeři; jednou z možností, jak získat kvalitního manažera je přijmout absolventa určitého oboru a typu školy a tohoto perspektivního pracovníka si takzvaně „vychovat k obrazu svému“
 existují specializované poradenské firmy, které mohou uchazeče o zaměstnání pověřovat rozličnými texty a snižovat rizika pro zaměstnavatele

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE
- ne vždy je potřeba s novou prací hned přijímat nového pracovníka; často stačí u stávajících zaměstnanců pouze zvýšit nebo změnit kvalifikaci
kvalifikace – znalosti, dovednosti a návyky, které využívají při práci

proces zvyšování kvalifikace:
I. fáze – stanovení reálné potřeby zvýšení kvalifikace
II. fáze – vlastní zvýšení kvalifikace
III. fáze – vyhodnocení výsledků

Žádné komentáře:

Okomentovat