Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Vkladové listy

Tvoří přechod mezi úspornými vklady a bankovními obligacemi. List na malý počet vkladů obsahuje jeden až dva listy, výpovědní lhůta měsíc nebo několik let.

5) PRODEJ BANKOVNÍCH OBLIGACÍ
Bankovní obligace emituje (vydává) banka v případě, že si chce opatřit větší množství dlouhodobých finančních zdrojů. Doba splatnosti obligace bývá delší, zpravidla 5 a více let.
 Bankovní obligace může jejich majitel prodat na trhu CP a to za tržní cenu, která se může lišit od nominální hodnoty (za kterou kupoval od banky).
 Jde o zdroj pro banku velmi jistý a dlouhodobý.


6) NÁKUP ÚVĚRŮ OD JINÝCH BANK A OD BANKY ÚSTŘEDNÍ
Mezi bankami existují rovněž věřitelské a dlužnické vztahy. Jedna banka nakupuje úvěr od jiné z důvodů:
A) Odstranění nevyrovnanosti aktiv a pasiv v rozvaze
B) Zvýšení svých úvěrových zdrojů

Rozlišujeme tyto druhy úvěrů:
A) Peníze na den - Je to úvěr, který slouží bance k vyrovnání denní bankovní bilance. Tento úvěr se hned druhý den splácí.
B) Denní peníze - Jde o úvěr na několik dní bez určení termínu splatnosti. Věřitelská banka si vyžádá splacení svých peněz minimálně jeden den předem.
C) Termínované peníze - Jedná se o úvěr poskytnutý bance na předem sjednanou dobu.

Žádné komentáře:

Okomentovat