Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- splácení – najednou nebo postupně

- ve stejných ročních nebo pololetních splátkách
- v nestejných ročních nebo pololetních splátkách
- splátka anuitami – půjčka se každoročně umořuje anuita, která musí být větší než úrok z půjčky

Výhody pro emitenta– dlužník získá velký finanční úvěr s převážně dlouhou dobou splatnosti s možností rozložení těchto splátek
Nevýhody – vysoké nároky na schválení prospektu emitent
- vysoké náklady související s tiskem obligací
Výhody pro věřitele – poměrně vysoký úrok
- možnost prodeje obligace před termínem splatnosti

Druhy obligací:
I. Podle emitenta
 Průmyslové – jsou emitovány nejčastěji a. s.
 Bankovní – vydávají je banky
 Státní a veřejné – vydává je vláda, případně obec, aby takto vyřešila rozpočtový deficit, případně finanční potřebu na velké investiční projekty.
Formy stanovení výnosu obligací
a) Pevně úročené – úrok je stanoven procentem z nominální hodnoty obligace a je vyplácen v předem stanovených termínech, většinou ročně nebo pololetně.
b) Obligace s pohyblivým úrokem – v tomto případě je úrok stanoven podle aktuální úrokové sazby na kapitálovém trhu

Žádné komentáře:

Okomentovat