Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Hledisko druhu sdružování činností

funkcionální struktura
Preferuje funkční specializaci útvarů:
Výhody – efektivnost práce, odborná specializace
Nevýhody – nebezpečí úzkého resortního přístupu, je běžné dosahovat komplexního řízení.
výrobková struktura
Dává přednost výrobkové specializaci (každý druh výrobků má svůj útvar, který zajišťuje pro tento výrobek vše – od marketingu, přes vývoj, zásobování, výrobu až po prodej). Toto uspořádání je oblíbené především u velkých firem s rozmanitou podnikatelskou činností (tzv. diversifikací výroby)
Výhody – ucelené, komplexní řízení jednotlivých podnikatelských aktivit (např. výroby naftových motorů, tramvají,apod.)
Nevýhody – řízení celé firmy je obtížné, protože jednotlivé obory spolu soupeří, nekoordinovaná prodejní politika firmy jako celku, liniové řízení se přesouvá spíše do pozice rozdělování zdrojů a kapacit a soustředí na finační řízení firmy.
ostatní účelové struktury
Jsou doplňkovou formou uspořádání ke dvěma předchozím. Jedná se o organizační struktury „šité na míru“ a odpovídající konkrétním potřebám konkrétní firmy. Příkladem může být členění organizace do útvarů podle odběratelů, …

Žádné komentáře:

Okomentovat