Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. podle stylu řízení

• autokratický styl – vedoucí sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a náměty. Tento styl je typický pro armádu a ve firemní praxi je úspěšný všude tam, kde podřízení nemají o práci zájem. Tento styl je úspěšný v situacích, kdy je třeba rychle se rozhodnout a není čas radit se s kolektivem.
• Demokratický styl – bere ohled na názory svých podřízených, o problémech diskutuje, konečné rozhodnutí však musí udělat sám a kontroluje jeho splnění. Tento styl je výhodný, pokud podřízení mají zájem o svou práci, přemýšlí o ní a snaží se ji zlepšit.
• Liberální styl – liberální vedoucí již nepoužívá přímých řídících příkazů. Tento styl je vhodný v organizacích, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, např. výzkumná pracoviště, vysoké školy apod. Úkolem vedoucího je zde především vytvářet podmínky pro dobrou práci, organizovat týmovou spolupráci, směřovat své podřízené k naplňování cílů organizace.

Žádné komentáře:

Okomentovat