Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ke sladění cílů v organizaci napomáhá ...

Ke sladění cílů v organizaci napomáhá metoda Řízení podle cílů (MBO) – management by objectives). Postup:

1) Začínáme na úrovni vrcholového řízení, kde se stanoví poslání firmy a podnikatelské strategie. Podstatou metody však je, že při stanovování těchto cílů jsou přítomni nejen vrcholoví vedoucí (ředitelé, náměstci, apod.), ale i vedoucí pracovníci jim podřízení (střední management)

2) Cíle stanovené na nejvyšší úrovni je pak třeba rozpracovat podrobněji na střední úrovni řízení. Toto rozpracování cílů provádí příslušní vedoucí střední úrovně managementu. aby však byla splněna pravidla metody řízení podle cílů, účastní se tohoto rozpracovávání i vedoucí nejnižší úrovně řízení, protože ti je pak budou detailně rozpracovávat do nejkonkrétnější podoby.

Strategie
Koncert celého chování firmy, dlouhodobý program činnosti, mapa s jednotlivými cestami k dosažení cílů.
Stanovení strategie je v podstatě stanovení podnik. Pozice a je dáno:
1. okolím podniku
2. vnitřní podnik. Pozicí

Žádné komentáře:

Okomentovat