Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. SO – ofenzivní

Snaha o dosažení vedoucího postavení na trhu = jít na trh první s novým výrobkem, náročný strategický přístup na zdroje, ale přináší vysoké zisky. Má monopolní postavení.
Riziko: u nového výrobku neúspěch výzkumu a vývoje, vysoké náklady
Úspěch: první s novým výrobkem, roli zde hraje čas – musejí být rychlí. K výrobě výrobků jsou nutné vysoce kvalifikovaní pracovníci. (vlastní výchovou, domluva se školami, vyškolení)
2. WO – mírně ofenzivní
Druhý nejlepší, vždycky ve stínu prního. Nebývají první s výrobkem na trhu, ale ani poslední ne. Přizpůsobují nové výrobky svým podmínkám. Vychytávají chyby konkurence. Důraz kladou na konstrukční parametry výroby.
Rozdíl není dán výrobkem, ale časem (Volvo, IBM)
Jsou motivování lepšími firmami.
3. ST defenzivní
Firmy, které chtějí vytvořit koalici s konkurencí. Snaží se udržet vymezenou konstrukční pozici nebo ji zlepšit s co nejnižšími náklady. Velké využití marketingové činnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat