Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6) Hledisko časového trvání

Dočasné – typické např. pro cílově programové struktury
Trvalé – především

Faktory ovlivňující volbu organizační struktury
Praxe je ještě mnohem rozmanitější a jednotlivé druhy organizačních struktur se ještě mohou různě kombinovat a doplňovat. Vždy záleží na záměrech vrcholového managementu, jaký typ struktury jim vyhovuje (autokratický, liberální)
a) vnitřní – sem patří faktory jako velikost firmy, výrobně-technická základna (složitost výrobní technologie, strojní vybavení, náročnost na materiálové zásobování, atd.), teritoriální rozmístění (jestli má firma pobočky či závody v jiných městech)
b) vnější – jedná se o faktory, které firma sama není schopna ovlivnit, jako např. legislativní možnosti, stabilita podnikatelského okolí, vliv vědeckotechnické revoluce.

Další možný vliv na volbu organizační struktury:
Vliv rozvojové etapy firmy:
1) První etapa
Je etapou po založení firmy. V tomto období má firma úzký výrobní program, je úzce specializován a teprve hledá a ověřuje si své místo na trhu. Pro tyto mladé firmy je nejvýhodnější jednoduchá přehledná a dobře řiditelná organizační struktura funkcionálního typu.

Žádné komentáře:

Okomentovat