Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE

(charakteristika jednotlivých druhů operací)

Banka se při získávání peněžních zdrojů stává dlužníkem (má závazek vůči tomu, kdo u ní peníze uložil). Získané prostředky jsou tedy závazkem banky a objeví se v její rozvaze na str. PASIV (tedy pasivní operace). Banka vyplácí klientům za jejich peníze, které má k dispozici úroky, které bývají nižší než úroky z úvěrů, aby banka dosahovala zisku.

K provozování aktivních operací musí mít banka potřebný kapitál:
a) Vlastní kapitál – tvořen z prostředků, které banky vloží při svém založení (0-2 % z celkového kapitálu)
b) Cizí kapitál – získává banka z pasivních operací(vklady klientů), tím se stává banka dlužníkem a za tyto vklady platí klientům úrok.
1) VKLADY NA POŽÁDANÍ (na viděnou, vistavklady...)
Jedná se o ihned splatné vklady na běžných účtech klientů. Klientům na běžný účet dochází denně tržby, popř. jsou ukládány v hotovosti na účet. Později se z těchto vkladů provádí úhrada výdajů = hlavním účelem těchto vkladů je zprostředkování platebního styku. Pro banku tyto vklady nepředstavují stabilní peněžní zdroj (proto jsou nízce úročeny). Vedení účtu je pro banku výhodné, protože může klientovi nabídnou další služby.

Žádné komentáře:

Okomentovat